Sebat LTD

Rose Oil and Essential Oils

Adsorption Unit

Adsorption Unit…

What is Adsorption?

Adsorpsiyon, aromatik sularda bulunan yağların geri kazanıldığı işlemdir.