Sebat LTD

Rose Oil and Essential Oils

Cohobation Unit

Cohobation Unit…

What is Cohobation?

Kohobasyon, distilasyon sonunda yağı alınan materyale ait suyun tekrar distile edildiği sistemdir.